חוברת 387, אפריל 2017

חוברת 387, אפריל 2017

דבר העורך – מכת הפשיעה החקלאית | ציונות בערבה – ראובן זלץ דברים בשם אומרם – שנת ההסכם 2017 | האתגרים שלפנינו | תקנות שפכים תעשייתיים | מיתוג הענף – אביתר דותן ענף בכותרות: זעם בענף על דברי הבכיר במשרד החקלאות | אושרו תקנות החלב ל- 2017 דור ההמשך שנה שלישית תוספות מכסה בענף הצאן […]חקר ומעש
סיכומי ספר העדר