חוברת 397, דצמבר 2018, כנס הבקר ה- 30

חוברת 397, דצמבר 2018, כנס הבקר ה- 30

ברכת נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין | אביתר דותן: "שלם עם ההחלטה וההסכם" | שר החקלאות אריאל: "כל החלטה על פתיחת ייבוא ללא מכס מתבצעת בהסכמה עם נציגי החקלאים" | מיכל קראוס: "אני בטוחה בחוזקו של הענף" | ניר מאיר מזכ״ל התנועה הקיבוצית: ״ההסכם הוא הרע במיעוטו״ | אופי רייך, מנכ״ל החקלאית בראיון פרידה: ״הגיע הזמן להמשיך הלאה״ | אדי פולונסקי, עוטף עזה | מחלבת עברי | משק יעקבס | מחלבת תבור | הגבנית מיכל מור מלמד: "הגבינות שינו את חיי" | הרווח לרפת: אני חולב משמע אני חושב | האם הגמעה מוגברת בחלב עד גמילה שווה יותר חלב בתחלובה? | סיור ברפת קיבוצית - עורה עמק, ארץ תפארת | רפת מושבית - צוחקים כל הדרך לחליבה | האם חלב קשור להצטננות על חוקרים ששוקלים טישו ומה זה אפקט הנוצבו | אמת בפיטום - פרה פרה |

קרא עוד ←

כתבות מהחוברת האחרונה

חקר ומעש
סיכומי ספר העדר