חוברת 413, קיץ 2021

חוברת 413, קיץ 2021

דבר העורך - חובת ההוכחה' כולנו חקלאות כחול לבן | להתכונן לקראת הרפורמות שבדרך - ליאור שמחה | משבר עליית מחירי המזון - פרויקט מיוחד | מדברות חקלאות ושוויון מגדרי - כנס נשים במשק החלב | רפתות תחת אש - החיים מסבב לסבב מנהל רפת נחל עוז גידי סבאג | ביקור ברפת קיבוצית - רפת נווה אור | אביתר דותן "הקואופרטיב שהוקם ישמור על רפתני ישראל למקרה של חלילה ביטול חוק החלב או מחיר המטרה" | סיור ברפת משפחתית - זיו ברגר "חייבים לשמור על הרפתות בכפרי הנוער"| רפת שביל החלב - עמי ארזי "התארגנויות ושותפויות יצילו את הרפת המשפחתית" | ביצוע בדיקות הריון מוקדמות בחלב והשפעתן על רווחת הפרה וביצועי הרבייה בהשוואה לבדיקות הריון רקטליות | רשימת חומרי חיטוי לעטין הרשומים בשירותים הווטרינריים ומאושרים לשימוש | צינון - רפת La Cantabra בצפון מקסיקו סיכום של שש שנים מהתחלת ההפעלה של צינון אינטנסיבי

קרא עוד ←

חקר ומעש
סיכומי ספר העדר