חוברת 419, קיץ 2022

חוברת 419, קיץ 2022

דבר העורך – ההנהגה החקלאים "קיבלנו בתדהמה את טיוטת ההסכם" הפתרון, קואופרטיביים חקלאים בבעלות החקלאי – ראובן זלץ דברים בשם אומרם – "ממתינים לאישור המחלבות להסכם" – ליאור שמחה שוטף ענפי יוזמה מבית השומר החדש שתשקיע בחקלאי העתיד של ישראל | נגד הקמת משחטת ענק בג'וליס צו העלאת מחירי החלב עבר לאישור מועצת החלב | […]

קרא עוד ←


חקר ומעש
סיכומי ספר העדר