חוברת 416, מרץ 2022

חוברת 416, מרץ 2022

    דבר העורך – כלכלה עצמאית וחקלאות ישראלית חזקה | הורידו מכסים, המחירים עלו.. | מלחמה באירופה דברים בשם אומרם – ליאור שמחה: "להיות בצד הצודק" חקלאות ישראלית – רינו צרור: "פערי מחירים של עד 900% בין החקלאי לצרכן" – ראובן זלץ שוטף ענפי איתי רון מנכ"ל צנציפר: "מחירי התבואה והמספוא יעלו בין 30 […]

קרא עוד ←


חקר ומעש
סיכומי ספר העדר